Sekitora toru vg gold Santoku

404045

Sekitora toru vg gold Santoku