Kanetsune 7" Gyuto VG1

4411037

Kanetsune 7" Gyuto VG1